Webinary- dostęp VIP

Moduł 1 WEBINARY
Sekcja 1 „Jak zacząć mówić do dziecka w języku obcym”
Sekcja 2 „Wczesna nauka czytania i języków- co nie ma znaczenia?”
Sekcja 3 „Jak zachęcić dziecko do komunikacji w języku obcym”
Sekcja 4 „Gdy Twoje dziecko wkracza w wiek szkolny”
Sekcja 5 "Nie każde dziecko nauczy się czytać ze zrozumieniem"
Sekcja 6 „Trening prawopółkulowy dla dzieci”
Sekcja 7 „Zafiksuj dziecko na angielski lub inny język obcy”
Sekcja 8 "Witamina N"
Sekcja 9 "Mózg dziecka, cz.1"
Scroll to Top